نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

اخرین ورژن: 1.0
تاریخ ارسال: 1391/7/1
تعداد بازدید: 832440
نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

امروزه سازمان ها با محيط هاي پرچالش دروني و بيروني روبرو هستند. از اين رو، ضرورت تغيير در ساختارهاي سنتي احساس مي‌شود از جمله تغيير در ارزيابي عملكرد کارکنان. بدين دليل در سال هاي اخير ارزيابي عملكرد کارکنان به عنوان يكي از راهبردهاي توسعه منابع انساني و در نتيجه بهبود كيفيت ارائه محصول و خدمات اهميت زيادي پيدا کرده است. روشن است كه منابع انساني شايسته و خلاق، مؤثرترين سرمايه سازما